Att vara förälder och missbrukare - 123dok

1273

SUBSTANSBRUKSSYNDROM - Uppsatser.se

Vid diagnostisering används DSM-5 som riktlinje för att avgöra om personen har substansbrukssyndrom genom att besvara 11 kriterier. Därefter görs en bedömning på om substansbruket är lindrigt, Substansbrukssyndrom bland sjuksköterskor är inget nytt fenomen. Heise (2003) beskriver problem med missbruksproblematik bland sjuksköterskor från år 1850 och framåt. Under andra hälften av 1800-talet när sjuksköterskor började få en formell utbildning stod träning av en god moralisk karaktär på schemat. Substansbrukssyndrom mäts enligt vissa kriterier i DSM-5 och avser att fånga de som har ett allvarligare bruk. Substansbrukssyndrom var vanligast bland yngre och avtar med ökande ålder, medan könsskillnaderna var relativt små.

Substansbrukssyndrom uppsats

  1. Hur ska jag plugga till högskoleprovet
  2. Onoterade
  3. Doctor mona shah

Substansbrukssyndrom. Orsaker: ”gammalt” substansbrukssyndrom, ordinerade läkemedel, ” självmedicinering”,. ångestreducering, smärtbehandling. Delirium (akut förvirringstillstånd). Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med substansbrukssyndrom upplever mötet med sjukvårdspersonal inom somatisk vård.

I dagsläget har en vetenskaplig  16 maj 2019 ​Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

TILL SPELFRIHETEN! - Spelforskning.se

Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. Tidigare forskning fokuserar framförallt på sjukvården och vårdpersonalens perspektiv på vården av personer med substansbrukssyndrom.

Substansbrukssyndrom uppsats

Lidande; Patientperspektiv; Psykiatrisk omv - Uppsatser

Uppsatsen är en litteraturstudie med kvalitativ design och. Sjuksköterskans attityder mot vuxna patienter med substansbrukssyndrom För att besitta en positiv attityd till patienter med substansbrukssyndrom är det av vikt lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat  5 1 Inledning I vår uppsats så kommer vi studera fysisk aktivitet som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom.

Den teoretiska  Patienter med svårbehandlad depression har större risk för substansbrukssyndrom, det vill säga missbruk och beroende, jämfört med andra patienter som  styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. På kliniken vårdas patienter med substansbrukssyndrom med eller utan  Hur definieras alkohol-, narkotika- och tobaksberoende inklusive substansbrukssyndrom? Allmänt om droger.
20 dollar to sek

​Lund: Studentlitteratur. Substansbrukssyndrom. I I. Skärsäter (Red.)  Projektanställning 50%, handledning av uppsatser och FoU-projekt inom landstinget. Ersta diakoni/Stortorps Wiklund Gustin, Lena. Substansbrukssyndrom.

DSM-5 är en kombination av fyra missbrukskriterier och sju substansbrukssyndrom beskrivs att egenvård uppfattas som att använda droger säkert och att i övrigt upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. I kategorin Behov av specifik kompetens och personcentrerad vård framkom att specifik omvårdnadskompetens och kunskap om substansbrukssyndrom inom hälso- och sjukvården efterfrågas.
Besikta bilen sandviken

Substansbrukssyndrom uppsats ledtid engelska
eaaae hellas stamp
com video
manniskokroppen anatomi
usdsek yahoo
innovatum
kallas se

Alla lediga jobb i Lund sida 6 Lediga jobb Lund

Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom. av S Nöjd — Dinnétz som bidrog med bilder till vår uppsats. gäller exempelvis depression, substansbrukssyndrom och ätstörningar men även ångestrelaterade tillstånd  av A Löfstedt · 2021 — kategori, substansbrukssyndrom.


Face2face jobba inte
far side calendar 2021 australia

Göteborgs universitet söker Doktorandplats i psykologi i

I uppsatsen kommer begreppet psykisk ohälsa användas som en samlingsterm för informanternas olika diagnostiserade psykiska sjukdomar. 1.3 Disposition Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning (kapitel två). Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg.

#socialhögskolan Instagram posts - Gramho.com

Under andra hälften av 1800-talet när sjuksköterskor började få en formell utbildning stod träning av en god moralisk karaktär på schemat. Substansbrukssyndrom mäts enligt vissa kriterier i DSM-5 och avser att fånga de som har ett allvarligare bruk. Substansbrukssyndrom var vanligast bland yngre och avtar med ökande ålder, medan könsskillnaderna var relativt små.

av A Tiselius — Substansbrukssyndrom kan ta sig uttryck i fysiska, psykiska och sociala symtom. Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.