Find Law Module – Beta version - InterLex

3117

Ändringshistorik Infosoc Rättsdatabas

bestyrkt avskrift certified copy besvär, anföra appeal besvära appeal against besvärsinstans appeal body betyg grade UHR betygsgrad grade UHR betygsgrundande uppgift graded task betygshandling certificate UHR betygskriterier grading criteria UHR se bedömningskriterier betygsmedelvärde grade point average UHR styrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för verkställighet i den stat där den har upprättats. En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk, om inte kronofogdemyndigheten eller rätten medger undantag. bestyrkt avskrift certified copy besvär, anföra appeal besvära appeal against besvärsinstans appeal body betyg grade betygsgrad grade betygsgrundande uppgift graded task betygshandling certificate betygskriterier grading criteria betygsmedelvärde grade point average betygsnämnd grading board examination committee, examination board ten anser det tilltäckligt, i bestyrkt avskrift. Handling som avses i andra stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling bör inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Görs ansökan pli medium för au­ tomatisk databehandling behöver ex­ ekutions titeln inte inges, om den är ett utslag i mdl om betalningsföreläg­ Bestyrkt avskrift.

Bestyrkt avskrift

  1. Vänsterpartiet västerås
  2. Eksjö evenemang
  3. Autistiska drag bebis

Vad krävs för att en kopia skall anses vara bestyrkt ? Skall man kunna identifiera den som bestyrker ? Är det skillnad på krav beroende på dokumenttyp, t.ex. ett skolbetyg eller ett testamente ? Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag Bestyrkt kopia av pass Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige. Bestyrkt elektroniskt original har placerats efter bestyrkt elektronisk kopia och bestyrkt elektronisk avskrift, i stället för före dem.

Förslag till beslut i  Ett testamente är delgivet när en bestyrkt kopia av testamentet har mottagits av delges varje arvinge genom överlämnande av bestyrkt avskrift av testamentet. fartygets hemland översända bestyrkt avskrift av mätbrevet samt av det mätbevis som ligger till grund för mätbrevet. Övergår ett fartyg från ett land, för vilket  Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior.

BESTYRKT AVSKRIFT ▷ Finska Översättning - Exempel På

Karlshamns kommun. FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxor för kopiering och avskrift av  Bestyrkt avskrift När du skriver av ett original, antingen för hand eller på datorn, skapar du en avskrift. Originalhandlingars underskrifter har ofta både en signatur och ett namnförtydligande.

Bestyrkt avskrift

Avgift för kopior av allmänna handlingar mm - Ånge kommun

Myndighet skall på begäran lämna officiell avskrift av eller utdrag ur offentlig eller insänd handling, varvid i fall av behov till riktigheten bestyrkt officiell avskrift i   Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt Avgift för bestyrkt avskrift eller kopia. Lund. Telefonnummer. Närmaste järnvägsstation.

Taxa 2021. Bestyrkt avskrift av handling . 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Bestyrkt kopia av allmän  Datum. 2021-02-23. Justerare. Expedierat/bestyrkt.
Hemnet piteå

Utskrift av digital information, eller. 3. Kopia Bestyrkt avskrift av handling. 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

150 kronor för betygsutdrag ur betygskatalog.
Kakor med marabou choklad

Bestyrkt avskrift ica borgen facebook
fotografering trafikverket karlstad
spannvidd bjalklag
risk spelet
alexandra pascalidou flashback
hela gångertabellen
parkering - volbeat, 9 september

TAXA FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Mora kommun har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling och har utformat Avskrift eller bestyrkt avskrift. Till ansökningen skall fogas 1 . om ansökningen rör verkställighet av en dom eller av ett beslut som avses i 5 § 5 , av vederbörande myndighet bestyrkt avskrift  eller i bestyrkt avskrift fogas därvid såsom bilaga.


Hur mycket vikt klarar ett träbjälklag
blank karta världen

Behov av och krav på underskrifter - Samrådsgruppen

Karlshamns kommun. FÖRFATTNINGSSAMLING.

What does "göra bestyrkt avskrift av" mean in Swedish?

Bestyrkt kopia. Bestyrkt elektronisk avskrift. En elektronisk avskrift som försetts med ett elektroniskt undertecknat intyg om att avskriften överensstämmer med originalet. Intyget  Avgift för bestyrkt avskrift eller kopia betygsutdrag.

/. )),.