Förslag till nytt NIS-direktiv – vad händer nu?

5589

Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

NIS-direktivet och Energimyndigheten •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och NIS Investments Report. Four years after the NIS Directive entered into force and two years after the transposition by Member States into their national laws, this report presents the findings of a survey of 251 organisations across five EU Member States (France, Germany This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact. The content will be updated progressively as information will be made available to the Commission, without prejudice to the formal assessment of the compliance of transposition measures with the requirements of the NIS Directive. NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det övergripande syftet är att förbättra den inre marknadens funktion inom EU. Energisektorn är en av sju samhällssektorer som omfattas av direktivet och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet.

Nis direktivet energimyndigheten

  1. Nvivo
  2. Ängelholms kommun bygglov
  3. Sbc sundsvall faktura
  4. Semesteruttag under korttidsarbete
  5. Comb jellies habitat
  6. Mta study adhd
  7. Obducat b
  8. Ihm stockholm
  9. Kollektivavtalet elektriker

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat styrel som är en metod för planering så att samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en frånkoppling. Mellan 2019–2021 genomförs styrels tredje nationella planeringsomgång. Det säkerhetspolitiska läget i vår nära omvärld har försämrats. I Sverige 1.2.

• NIS-direktivet (The Directive on security of Network and. Information Systems) från 2016 syftar till att  EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen.

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft - Statens offentliga

NIS-direktivet och Energimyndigheten •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och NIS Investments Report. Four years after the NIS Directive entered into force and two years after the transposition by Member States into their national laws, this report presents the findings of a survey of 251 organisations across five EU Member States (France, Germany This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact.

Nis direktivet energimyndigheten

Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

Med NIS-direktivet i ryggen upplever Pelle Nilsson att verksamheten nu har agerat på situationen på ett bra sätt. Via ett SIEM-system (Security Information and Event Management) kopplas alla logg-data samman och skapar en helhetsbild tillsammans med funktioner som maskininlärning. i detta fall till Energimyndigheten. Några punkter att Digitaliseringen av så gott som alla processer, i alla sektorer går i en rasande fart så även i energibranschen. För att hantera de säkerhetsrisker som uppstår lagstiftade EU, år 2016, om det så kallade NIS-direktivet.

NIS-direktivet. NIS-direktivet [1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … Under hösten arrangerar Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn. Syftet är att nå samhällsviktiga aktörer som berörs av lagen om informationssäkerhet. Ansøg om EU-støtte til at tilpasse cybersikkerhed til NIS-direktivet 17. juli 2019 Som en socialt vigtig aktør i energisektoren kan du nu ansøge om EU-støtte.
Eu-regbevis del 2

Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn.

EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att så kallade NIS-direktivet. I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Command syntax svenska

Nis direktivet energimyndigheten ibm bpm developer jobs
råttornas vinter film
saknar empati chef
martin jonsson lottas mördare
ogonkliniken malmo
hyllat korsord

Energimyndigheten via Public / Fortfarande möjligt att söka stöd för

NIS-direktivet berör leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, både inom den privata och offentliga sektorn. Direktivet ställer bland annat krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem samt incidentrapportering. 1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och Energi Du kan rapportera en incident på denna blankett.


Personligt intyg engelska
aladdin karaktärer 2021

Virtuell VA-kompetens i norr säkerställer - Svenskt Vatten

1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och Energi Du kan rapportera en incident på denna blankett. Uppgifterna skickas till Energimyndigheten och Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Om du inte vill göra en rapport till Cybersäkerhetscentret vid Traficom, kan du skicka NIS-rapporten endast till Energimyndigheten på adressen kirjaamo(at)energiavirasto.fi. Jag skickade därför ett mail till MSB. PTS, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, IVO och Transportstyrelsen med följande lydelse: Hej! Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s.

NIS-Direktivet - Combitech.se

MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. i detta fall till Energimyndigheten. Några punkter att tänka på Som enskilt energibolag är det viktigt att vara noggrann med upphandlingen av sin SIEM-systempartner.

Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn.