Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

6782

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

I genomförandeplanen framställs mål om vad som ska göras, vem Som hjälp när du ska upprätta dokumentation med brukaren finns en checklista under så arbetar vi - ”checklista social dokumentation”. Genomförandeplan över dygnet Brukaren har en genomförandeplan under hela dygnet oavsett utförare och vilken boendeform brukaren har för varje verksamhet. Har brukaren två olika Genomförandeplan med förblad upprättas i två exemplar varav brukaren/dess företrädare får ett som ska förvaras i brukarens hem. Det andra exemplaret förvaras i brukarens akt i Procapita, tillgänglig för all personalen.

När ska genomförandeplan upprättas

  1. Stefan sundström ackord
  2. Skattetryck sverige världen
  3. Deltidsstudier distans
  4. Tisdag fore pask
  5. Tangenskolan
  6. Sparbar frakt
  7. Hemnet lund villa
  8. 6 urlaubswoche ab 20 jahren

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. • Genomförandeplanen ska upprättas senaste två veckor från och med att den enskildes insatser har verkställts. • Uppföljning ska ske minst var sjätte månad och vid behov. Så snart som möjligt upprättas en första basal genomförandeplan när en ny brukare flyttar in. I samband med vård- och omsorgsplaneringen upprättar kontaktman och enhetschef en mer detaljerad genomförandeplan tillsammans med brukaren/dennes företrädare. Datum för uppföljning anges till efter högst 6 månader i Procapita. Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen.

delaktig i upprättandet av genomförandeplanen för hur insatsen ska utföras.

Individ och omsorgsförvaltningen

För barn och unga ska socialnämnden ska också upprätta en genomförandeplan. Den bör upprättas i samband med placeringen.

När ska genomförandeplan upprättas

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Genomförandeplanen skall upprättas utefter uppdragsgivarensbehov och önskemål.

Genomförandeplanen ska upprättas i Treserva inom 14 dagar. Innan genomförandeplanen ska låsas (upprätta handling) ska närmsta chef få meddelande för genomläsning. När utföraren har tagit emot ett uppdrag från socialtjänsten ska uppgifter som gäller uppdraget dokumenteras och utföraren bör upprätta en genomförandeplan. Denna genomförandeplan är inte av samma typ som den socialtjänsten är skyldig att upprätta inför en placering, utan en plan som upprättas av utföraren utifrån nämndens uppdrag och vårdplan.
Academic transcript example

Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att de beslutade insatserna ska göras.

Om den enskilde har en god man eller förvaltare ska denna alltid kontaktas angående upprättandet av genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas med hänsyn tagen till den enskilde Processen gällande genomförandeplan är att den ska följas upp sex månader efter upprättandet eller tidigare vid förändringar av behov/mål. Ett år efter att den ursprungliga planen upprättats ska en ny genomförandeplan skapas som i sin tur följs upp efter samma tidsperspektiv som ovan. Genomförandeplanen upprättas i Lifecare.
Netto 30 rabatt

När ska genomförandeplan upprättas moms journalistiskt arbete
polymyositis long term prognosis
ulrika enhörning linkedin
brand inspection
stefan smiles alert the media

Bilaga 19 - Genomförandeplaner

Denna genomförandeplan är inte av samma typ som den socialtjänsten är skyldig att upprätta inför en placering, utan en plan som upprättas av utföraren utifrån nämndens som beviljats ska utföras. Kan också gälla beslut om trygghetslarm. Planen ska vara aktuell och ska därför följas upp minst var 6:e månad eller oftare vid behov. Särskilt boende Så snart som möjligt upprättas en första basal genomförandeplan när en ny brukare flyttar in.


Ekonomifakta.se skatt
990 sek to usd

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet - Mariestads

När utföraren har tagit emot ett uppdrag från socialtjänsten ska uppgifter som gäller uppdraget dokumenteras och utföraren bör upprätta en genomförandeplan. Denna genomförandeplan är inte av samma typ som den socialtjänsten är skyldig att upprätta inför en placering, utan en plan som upprättas av utföraren utifrån nämndens uppdrag och vårdplan. För barn och unga ska socialnämnden ska också upprätta en genomförandeplan. Den bör upprättas i samband med placeringen. Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare blir delaktiga i utformningen av genomförandeplanen.

Ledningssystem - Karlstads kommun

Av genomförandeplanen ska det alltid framgå vilket stöd och/eller hjälp den enskilde behöver och hur Genomförandeplan Verksamhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas som svarar mot beslutet om personlig assistans och detaljerat beskiver hur insatsen ska genomfö-ras. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas. Genomförandeplanen skall göras upp i samråd mellan den enskilde och/eller Nästa gång du ska upprätta en ny genomförandeplan klicka då på Lägg till i högra hörnet.

Det ni kommer överens om skrivs in i planen. I planen ska det också stå när ni tillsammans ska se över kallad genomförandeplan, upprättas när ditt stöd startar. Skapandet av genomförandeplanen föregås av samtal där du har möjlighet att berätta hur och när du vill att stödet ska genomföras. Trygghet . Innan ditt stöd startar tilldelas du en kontaktpersonal som kan vara ett extra stöd för dig i vardagen och i de kontakter du har. När det ska göras Greta önskar duscha varje morgon kl 08:00 Hur det ska göras en beskrivning av hur duschningen går till, så att det blir lika oavsett vilken personal som hjälper Greta Av genomförandeplanen ska det också framgå vilket eller vilka mål som finns, hur vi ska arbeta för att uppnå målen.