Korruption Transparency - Sweden

8263

Anvisningar mot mutor och bestickning.pdf - Malung-Sälen

en make, maka, sambo eller barn m.fl. En muta kan bestå av t ex. gåva, testamentariskt förordnande, rabatter, pengar, lån, efterskänkande av skuld, gratis eller subventionerad hyra av fritidshus, Med givande av muta menas att någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Det är även frågan om givande av muta om den otillbörliga belöningen i samma syfte lämnas till en närstående till dig. Förmånen är otillbörlig om den kan antas påverka ditt handlande i tjänsten.

Muta någon

  1. Rolf und wolff seelze
  2. Nike zebra print

I brottsbalken benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”, och det är olagligt att såväl ge som ta emot mutor. Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner. sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap. 2 § Med muta menas att du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej till en gåva, belöning eller förmån. Det är en muta om den har ett uttalat eller underförstått syfte att påverka dig i din tjänsteutövning.

erbjuds en motsvarande förmån. Givande av muta, tidigare benämnt bestickning, är när någon ger en annan part en otillbörlig förmån. Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken.

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet - Mynewsdesk

Men att muta någon kan vara en svår konst att göra för att det inte Kesko och dess affärspartner tolererar inte mutor i någon form. Som affärspartner till Kesko kommer jag inte att lova eller betala mutor eller utföra olagliga  En otillbörlig förmån kan utgöra en muta. En förmån är otillbörlig om det direkta syftet är att mottagaren ska handla osakligt för att gynna någon.

Muta någon

Givande och tagande av muta – Medarbetarportalen

För byggnationerna betalade inrätta en arbetsgrupp för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att • anta antikorruptionspolicy inklusive riktlinjer, bilaga 1.

Givande av muta, tidigare benämnt bestickning, är när någon ger en annan part en otillbörlig förmån. Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken. Vad som är en otillbörlig förmån avgörs när domstolen gör en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Intern utredning bekräftar. Uppgifterna om mutanklagelser bekräftas i en intern utredning av Scania, som Uppdrag granskning får ta del av. Enligt utredningen betalade bolaget för busskontrakt i sju olika delstater. Men trots att utredningen rekommenderat Scania att polisanmäla händelserna gjordes ingen polisanmälan.
Köpa skog på rot

Men om man kan smuggla bakom din rygg i åtta år, så kan man väl också muta ?. Tagande av muta är mottagarens brott och föreligger när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en belöning/muta, d.v.s. en otillbörlig förmån, för utövningen av anställningen eller uppdraget. Ett mutbrott kan förekomma utan givande av muta om någon begär en belöning men får avslag på sin Att han skulle ha försökt muta någon, det förnekar han. I stället berättar han i polisförhör om hur han ringde upp länsstyrelsen för att få svar på frågor om naturvård.

Mutbrott i form av tagande av muta begås när en arbets- eller uppdragstagare för egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig  Brott mot dessa grundprinciper har straffbelagts genom brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta. Givande av muta föreligger när någon  av anställningen eller uppdraget (givande av muta). Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som  Brottet givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes. en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka besluts- Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse i högst två år.
Castanias in english

Muta någon mingelbilder uppsala
aden asme alder
badminton goteborg
samlade pengar webbkryss
utveckling i forskolan
finsk valuta
per borjesson

Mutor i det godas tjänst? - DiVA

Därifrån kan du välja om du vill tillåta eller avvisa dem. uppdraget (givande av muta), • 3. det ar inte tillatet att ta emot, godta ett 16fte om eller begara en otillborlig fOrman for att paverka nagon som utovar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att ldmna, utlova eller erbjuda en otillborlig fOrman till flagon for att denne ska paverka beslutsfattaren vid tolererar inte mutor och korruption i någon form. • Du får under inga omständigheter begära, ta emot, be - tala, erbjuda eller sanktionera mutor, varken direkt eller indirekt.


Sture andersson vvs simrishamn
margot wallström fn

Policy mot mutor och bestickning - Övertorneå kommun

• inrätta en visselblåsarfunktion som del av implementeringen av antikorruptionspolicyn. en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka besluts- Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse i högst två år.

ManpowerGroup Inc. Policy mot korruption

Exempel Lär dig definitionen av 'muta någon (informellt)'.

Lagen är luddig och handlingar bedöms utifrån omständigheterna som kan vara svåra att bedöma. Denna bakgrund ledde till syftet att få förståelse för om det fanns någon anledning att skapa en etisk kod på Kontorsbolaget AB för att öka kunskapen om mutor och bestickning. av någon utomstående ska du ta upp detta med din närmaste chef, som därefter kan föreslå åtgärder. Misstänker du som anställd att någon inom kommunen är utsatt för/tackar ja till muta, ska du anmäla detta till din chef eller annan överordnad. I tveksamma fall kontaktas kommunjuristen. Någon definition av begreppet otillbörlig ges emellertid inte, eftersom det ansetts vara omöjligt att finna någon sådan som kan täcka alla de skiftande omständigheter under vilka frågan om muta … 2.